Press "Enter" to skip to content

ke11.dk Posts

PIRANA bøger gør det sjovt og lærerigt for skolebørn at lære dansk, sprog og matematik

Når børn skal lære at skrive eller læse eller tilegne sig færdigheder i matematik eller sprog, så er det vigtigt, at de bliver stimuleret med…

Comments closed