Press "Enter" to skip to content

Hjælp trafikken!

Hvis vi ser nærmere på tallene for trafikuheld, samt mennesker der kommer galt afsted i disse, kan man vist roligt sige, at trafikken kan være et farligt sted at færdes. Den kan i hvert fald sagtens bruge en hjælpende hånd, og det er her at du har mulighed for at komme ind i billedet! Med vores pullerter har du nemlig chancen for at tage mere ansvar i trafikken, og være med til at sikre dig at det hele foregår i endnu mere trygge rammer.

Pullertens funktion

Med en pullert kan du afspærre forskellige områder, hvor man har taget den vurdering, at dette ville være nødvendigt. Den kan bruges for at pege biler i andre retninger, såfremt det er et område, hvor der i perioder kan være mange gående eller cyklende. Hvis der f.eks. bliver afholdt et løb af den ene eller anden størrelse, kunne man sagtens forestille sig, at det ville blive nødvendigt med pullerter. Disse kan være med til at øge sikkerheden for de deltagende, eftersom man vha. disse kan pege trafikanter i en anden retning. Pullerten kan også benyttes ved parkeringspladser, i så fald man skal holde en parkeringsplads afspærret af den ene eller anden grund.

Kvaliteten er altoverskyggende

Disse pullerter kommer med en fantastisk kvalitet, og findes i mange forskellige modeller. Nogle af modellerne kan nemt monteres samt afmonteres igen, så de blot bliver benyttet til den givne situation, som man nu måtte stå i. Dette giver en enorm fleksibilitet, og man er dermed sikret sig en pullert, man kan benytte sig af om og om igen. Vi sælger naturligvis også pullerter som kan monteres fast enten ved nedstøbning eller fastgørelse med bolte, alt afhængigt af hvad behov man nu måtte have.