Press "Enter" to skip to content

Anlægsgartner i Århus

Med fødderne solidt plantet i den jyske muld gennem 25 år kan BUUS Anlægsgartner i Århus konstatere, at det betaler sig at gøre et godt stykke arbejde, hvilket firmaets store trofaste kundekartotek vidner om. 

Som anlægsgartner i Århus og omegn udfører BUUS alle opgaver. Alene indenfor de sidste år har BUUS anlagt mere end 500.000 m2 græs i form af bold- og golfbaner samt parkanlæg. Det sker i samarbejde med landets bedste landskabsarkitekter, der tilfører projekterne unikke og kreative dimensioner. 

BUUS Anlægsgartner i Århus har selvfølgelig også stor erfaring med at gøre kundernes havedrømme til virkelighed – og så er det lige meget om ønskerne går i retning af brolægning, havebassiner til guldfiskene, en dejlig mur til at skærme af for vinden eller drømmehavens blomsterbede. Buus Anlægsgartner i Århus lytter til kunderne – også til de ønsker, der gemmer sig mellem linjerne.  

Opgaverne som BUUS Anlægsgartner tilbyder er mangfoldige og strækker sig fra alt det grønne vedligehold, som græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, hækklipning, tilplantning af krukker, samt plantning og beskæring af træer, buske og hække til viceværtsservice i ejendomme af enhver art. Det er f.eks. fejning, trappevask og vinduepolering  samt vinterarbejdet med saltning, grusning eller snerydning af veje, p-pladser, gangstier og fortove.

Et miljørigtigt tag er et grønt tag, altså et beplantet tag, som holder på regnvandet og i blomstringssæsonen skaber bosteder for et væld af insekter.  Også her har BUUS anlægsgartner i Århus stor ekspertise. 

Firmaet kan både hjælpe med alt fra støj- og afskærmningshegn, kloakentrepriser, rottebekæmpelse, genanvendelse af regnvand til toilet og tøjvask, faskiner til regnbede, der er beplantede fordybninger i terrænet, som opsamler regnvand – en løsning mange haveejere vælger idag, hvor Danmark ofte rammes af skybrud. 

BUUS Anlægsgartner i Århus tilbyder ligeledes et gratis klimatjek af boligen. Her er det især kældre og kloakker, der ikke er optimeret til at stå til ansigt med fremtidens store vandmængder.